การประกวดสุนทรพจน์ หรือประกวดพูด สำหรับผู้ที่ต้องการแสดงความสามารถด้านภาษา โดยการพูดบนเวทีต่อหน้าสาธารณะชน. แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2566 "Environtal ...วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวชได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย”. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา. น.ส.ใบสมัครสุนทรพจน์-2565Download. สนใจสมัครเรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ...20 ม.ค. 2566 —การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ. NPSC6 4 4 2565. NPSC5 4 4 2565. ดร. อ่องจิต เมธยะประภาส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่า ...10 ก.ย. 2565 — ผลการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” • ชนะเลิศ ได้แก่ นายธณภัทร เหล่าสุวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ • รอง ...รอบชิงชนะเลิศ วันที่พฤหัสบดีที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๖ ณ ห้อง HU ๑๑๐๓ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. จำนวนผู้เข้าประกวด. ผู้เข้าร่วมประกวดรวมทั้ง ๒ ระดับ ไม่เกิน ๘๐ คน (ระดับ ...... 2565 ที่ผ่านมา โดยจะเป็นตัวแทนในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายงาน ...9 ส.ค. 2565 —31 ต.ค. 2565 — คำอธิบายกิจกรรม. การประกวดสุนทรพจน์ Pathway Sch Contest ในหัวข้อ World Wildlife Conservation Day. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ...ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง : ศปร. ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์กับโครงการประกวดสุนทรพจน์ ... โทร : 0 2565 8472 / 08 4660 3531 น.ท.หญิง ...ประกวดสุนทรพจน์ "วจนศิลป์นเรศวร" ครั้งที่ ๑ : ประกวด แข่งขัน งานประกวด 2564 - 2565,ประกวดสุนทรพจน์สล็อต_วอเลทไม่มีขั้นต่ํา Contest 2021 - 2022 ประกวดพูด, ประกวดสุนทรพจน์. ประกวดสุนทรพจน์ "วจ ...การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ภายใต้หัวข้อ “ครูผู้มีความเข้มแข็งทางใจ” กิจกรรม 16 มกรา น้อมวันทา บูชาครู ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 ...

sitemap